ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Místní organizace Velká Bíteš

 

Informace o volbě Finančního a kontrolního výboru města Velká Bíteš

16. 09. 2020

Na pondělním Zastupitelstvu byla na programu volba předsedy a členů Finančního a Kontrolního výboru. O významu obou výborů bylo již napsáno hodně, stejně tak, jako o okolnostech odvolání jejich členů.
Hned v úvodu pan starosta oznámil dohodu koalice že:
– předsedové stran budou z opozičních stran (v drtivé většině měst běžná praxe, nelze to považovat za vstřícné gesto, jak bylo na Zastupitelstvu řečeno).
– koaliční zastupitelé nepodpoří žádného kandidáta, který již ve výboru působil, a to bez ohledu na jeho zkušenosti a odbornost.
Před hlasováním vystoupili zástupci opozičních stran s prohlášením, že opozice respektuje návrhy koaličních stran a pro jejich kandidáty budou hlasovat a totéž čekají i od koalice. Je rovněž nevhodné uprostřed volebního období začínat od začátku s úplně novými lidmi, s minimálními, nebo žádnými zkušenostmi.

Volba předsedy Finančního výboru:
Je nutno zdůraznit rozvržení sil: koalice 12 hlasů (zastupitelů), opozice 9 hlasů (zastupitelů).
1. Navržený Ing. Tomáš Kučera (KDU ČSL), člen posledního finančního výboru, získal 9 hlasů, proti bylo 6 a zdrželo se 6 zastupitelů. Tomáš Kučera nebyl zvolen.
2. Nvržená Ing. Markéta Burešová (TOP 09): pro 20, proti 0, zdržel se 1 zastupitel. Markéta Burešová byla zvolena předsedkyní finančního výboru.

Volba členů Finančního výboru (návrhy dávaly jednotlivé politické strany podáním na Městském úřadu Velká Bíteš a znovu na Zastupitelstvu):
Jiří Dohnal (Sdružení za zdravé město bez kamionů) : 21 pro, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel
paní Procházková (ODS): 21 pro, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel
pan Vlček (Sdružení nezávislých): 21 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel
pan Hofman (KSČM), člen posledního finančního výboru: 11 pro, nikdo proti, 10 se zdrželo
Tomáš Kučera (KDU-ČSL), člen posledního finančního výboru: 9 pro, 2 proti, 10 se zdrželo. Tomáš Kučera nebyl zvolen
Ondřej Machola (ČSSD), předseda posledního finančního výboru: 14 pro, 1 proti, 6 se zdrželo
Chtěl bych poděkovat těm koaličním zastupitelům, kteří i přes koaliční ujednání podpořili pana Hofmana a Ondru Macholu. Je mi líto, že se to ani při opakované volbě nepovedlo u Tomáše Kučery.
Dovolba posledního člena finančního výboru proběhne na dalším, prosincovém?? Zastupitelstvu

Volba předsedy kontrolního výboru:
1. Navržený Mgr. Aleš Koubek (KDU-ČSL), člen posledního kontrolního výboru: pro 9, proti nikdo, zdrželo se 12 zastupitelů. Aleš Koubek nebyl zvolen.
2. Navržený Ing. Libora Kotačku, Ph.D, (TOP 09), člen posledního výboru: pro 10, proti 1, zdrželo se 10 zastupitelů. Libor Kotačka nebyl zvolen.
3. Navržený Ing. Tomáš Kučera (KDU-ČSL), nebyl členem kontrolního výboru, pro 10, proti 1, zdrželo se 10 zastupitelů. Tomáš Kučera nebyl zvolen.
Protože předsedou výboru může být pouze zastupitel a protože opoziční zastupitel za ČSSD Ondra Machola již byl zvolen do Finančního výboru, TOP 09 už také neměla koho navrhnout a KDU-ČSL se rozhodla dalšího kandidáta nenavrhovat, kontrolní výbor nebyl zvolen. Je to velice závažná informace pro občany města, protože kontrolní výbor má nezastupitelnou roli a jeho dlouhodobá absence může vést k mnoha spekulacím, proč to tak je