ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Místní organizace Velká Bíteš

 

Informace zastupitele města Velká Bíteš

22. 05. 2020

Zdravím všechny z Bíteše a okolí!
po vládních opatřeních a následném rozvolňování jsem zažádal radu města o uvolnění jejich zákazu pořádat zasedání výborů (finančního a kontrolního) zastupitelstva a komisí rady v objektech ve vlastnictví města.
Protože považuji za velmi potřebné se potkat a prodiskutovat se členy FV hospodaření města (nejen enormní zadluženost města) a i když jsem měl připravený plán B kde se sejít, nakonec rada na základě mé žádost rozhodla o zrušení stanoveného opatření.
Jsem rád, že tato restrikce už neplatí a že má žádost umožnila se potkávat na obvykléch místě, tedy v zasedací síni radnice, nejen finančnímu ale i kontrolnímu výboru a komisím rady města.
Předseda kontrolního výboru (za vládnoucí Kamioňáky) květnové zasedání „skrečoval“. Osobně si ale myslím, že agenda by se našla… ☹

Ondřej Machola – zastupitel města Velká Bíteš, předseda finančního výboru