ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Místní organizace Velká Bíteš

 

Prapodivné praktiky koalice ovládly jednání červnového Zastupitelstva

09. 06. 2020

Po koronavirové přestávce opět zasedalo bítešské Zastupitelstvo. Program jednání nenapovídal nic o tom, že by mělo být nějak výjimečné.
Že zdání klame a že ve vybrané společnosti zastupitelů koalice si člověk nemůže být jistý dnem, ani hodinou, se ukázalo hned v bodě 3 – „Projednání činnosti výborů ZM“. O co jde? Zastupitelstvo dle zákona o obcích musí zřídit dva výbory – Výbor kontrolní a výbor finanční.  Činnost výborů je daná zákonem.  Výbor musí mít minimálně 3 členy, ale zvyklost je taková, že každá politická strana, nebo sdružení má ve výboru svého zástupce. Proto výbory měly po 7 členech. Pokud někdo ukončil činnost ve výboru, byl nahrazen někým jiným, zpravidla ze stejné strany. Toto pravidlo platilo vždy, až do pondělí 8. 6.2020.
Hned na úvod projednávaného bodu pan starosta oznámil, že na post předsedy a člena kontrolního výboru rezignoval Alois Špaček (radní za Sdružení za zdravé město bez kamionu), dále další dva členové z koaličních stran – Petr David a Antonín Jízdný. Důvodem bylo údajné překračování kompetencí výboru a porušování zákona o obcích. P. Špaček, ani pan starosta nebyli schopni uvést konkrétní relevantní příklad. Místo toho pan starosta navrhl odvolat celý výbor, a to i přesto, že k tomu nebyl žádný důvod, pokud tedy neberu v úvahu mé přesvědčení, že šlo o snahu pana starosty zbavit se nepohodlných lidí.                                                                                                                                                                                          A tak, aniž by byly nějaké důvody uvedeny, 12 koaličních zastupitelů celý kontrolní výbor odvolalo.

Finanční výbor: Na úvod pan starosta oznámil rezignaci čtyř členů výboru reprezentujících koalici (Ing. Bohumil Hejtmánek, Bc. Ilona Kalová, Ing. Lumír Kresta, CSc. a Petr Vondrák) – a ihned navrhl odvolání celého finančního výboru a opět, aniž by byl znám jakýkoliv důvod, koaliční zastupitelé finanční výbor svými 12 hlasy odvolali. Vtipné na tom je, že koaliční strany měly ve výboru většinu, v drtivé většině nad usnesením finančního výboru panovala naprostá shoda, a i kdyby nepanovala, zástupci koaličních stran mohli zbytek výboru přehlasovat.
V této souvislosti si pan starosta neodpustil úsměvnou mystifikaci všech přítomných, když zastupitele za ČSSD, Ondru Macholu, označil za koaličního partnera a vyslovil zklamání, že pana starostu nepodporuje. Pan starosta ale moc dobře ví, že se MO ČSSD rozhodla nevstupovat do žádné koalice, v říjnu 2018 to dostal písemně. Zbývající dva zastupitelé zvolení za ČSSD, v koalici zastupují sami sebe, nikoliv ČSSD. ČSSD je regulérní opoziční stranou.

Co říct závěrem? Snad jen to, že nové výbory budou sestavovány na zářiovém Zastupitelstvu, že podle prohlášení pana starosty sice mohou strany navrhovat své kandidáty, ale volba zůstane na zastupitelích. Právě zastupitelé si sami zvolí ty kandidáty, kteří je pak budou kontrolovat a kteří jim budou mluvit do hospodaření. Pan starosta naznačil, že výbory mohou být jen tříčlenné. Když si uvědomíme, jaké je rozložení sil v Zastupitelstvu, je zřejmé, jak to v září dopadne. A aby to dopadlo „tak jak má“ musely skončit výbory stávající. A co na tom, že odvolání členů výboru vůbec nebylo na programu zasedání Zastupitelstva?

 

Další postřehy z červnového Zastupitelstva zase příště

Pavel Doubek

Předseda MO ČSSD