ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Místní organizace Velká Bíteš

 

Postřehy z červnového zastupitelstva

14. 06. 2020

O bezdůvodném odvolání opozičních členů kontrolního a finančního výboru jsem psal v předchozím příspěvku, dnes se chci krátce věnovat jiným tématům.

(Ne)hody: „Hody jsou zrušeny!!“ reagoval pan starosta na prohlášení ředitele Klubu kultury, že Hody zrušeny nebudou, jen budou jiné, v hodně okleštěné podobě, bez programu na náměstí, s jiným méně významným programem.                  Kdo tedy nese odpovědnost za uskutečnění a organizaci hodů? Je to ředitel Klubu kultury, nebo starosta města? A není Covid 19 a přijatá hygienická opatření jen dobrým důvodem Hody nedělat, když na jejich uspořádání nejsou peníze?

Prodej Bytů: Město hodlá prodat dalších 30 bytů, neplánuje stavět nové, zbavuje se tak pravidelného příjmu z nájmů do městské pokladny, v tomto případě hrubým odhadem 1,5 milionu Kč. Utržené peníze z prodeje použije na umořování úvěrů.

Domov pro seniory: Na únorovém zasedání Zastupitelstva se řešil domov pro seniory, na červnovém pan starosta pouze stroze oznámil, že situace kolem domova pro seniory, nebo chcete-li domova důchodců je složitější.  Víc konkrétní nebyl a přitom v červnu má proběhnout jednání s investorem. O případných dopadech na bítešské seniory, kteří by služeb chtěli využít jsem psal v únoru.

Obchvat města: Podařilo se schválit další směny a odkupy pozemků pod plánovaným obchvatem. Nicméně situace je značně nepřehledná, možná by mohl být vypracován a zveřejněn seznam všech parcel, které se nepodařilo ještě „vyřídit“. Třeba by to bylo zajímavé čtení.

Vážení čtenáři, návštěvníci www stránek a facebooku MO ČSSD dovolte mi, abych Vám za celou místní organizaci popřál co nejpohodovější léto, klid a odpočinek, pokud to jen trochu půjde. Na podzim nás čekají krajské a senátní volby. Věřím, že v nich zvítězí zdravý rozum, ne plané sliby a populismus.

Pavel Doubek

Předseda MO ČSSD Velká Bíteš