ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Místní organizace Velká Bíteš

 

Stavba roku kraje Vysočina

14. 08. 2020
Na stránkách města Velká Bíteš se objevily informace k hlasování v soutěži Stavba roku kraje Vysočina.
Město do soutěže přihlásilo dvě stavby, a to „Revitalizace ZŠ“ „Prostor před ZŠ“.
Musím říct, že obě stavby jsou zdařilé, zejména stará budova ZŠ, je dle mého názoru nádherná.
Ponechávám stranou okolnosti za kterých obě akce vznikaly, už tak to vyvolalo spoustu emocí, chci se zde zamyslet nad potřebou účastnit se takové soutěže.
Soutěž vyhlašuje spolek Stavba Vysočiny. Přihlášení každé stavby je, dle propozic, podmíněno zaplacením poplatku 10.000,-Kč bez DPH.
Vyhlašují a oceňují se první dvě místa. Vítěz dostane diplom a plaketu, druhý v pořadí diplom.
Nemám pocit, že zaplacení 2×10.000,-Kč jsou účelně vynaložené peníze, nemyslím si ani, že by případné vítězství nějak zpopularizovalo Velkou Bíteš a zvýšilo turistický ruch ve městě, či jinak městu prospělo.
Jak jsem psal v úvodu obě akce jsou vcelku hezké, jen bychom teď měli spíš šetřit, než se bez možnosti ekonomické návratnosti někde draze prezentovat.
Pavel Doubek